Her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin kullanim safhalarında insanların maruz kalacagi içeriden ve dışarıdan kaynaklanan gürültülerin kişilere yaratacağı olumsuz etkileri önlemek üzere bina yapım aşamasında kullanılacak malzemelerin akustik değer ve yalıtım degerlerinin incelenerek uygun malzeme seçimi ve binanın inşasında kullanılacak malzemelerin belirtildiği projedir.

Uzman mimar ekibimiz tarafından binanızın projesi incelenerek uygun ses yalıtımı ve akustik değerleri sağlayacak şekilde bina inşasında kullanılacak olan malzemeler ve uygulamaları projelendirilecektir.

Binaların gürültüye karşı korunması hakkındaki yönetmeliği gereği belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kalan tüm binalarda uygulanmasi zorunludur. Hazirlanan proje neticesinde bina akustik performans belgesi düzenlenecektir. Bina akustik projesi hakkında buradan detaylı bilgi alabilirsiniz.